Thumb d42e0a974ddd1644ef74673db3a012574aa8e262

Kim Van Pelt

Ik collecteer omdat Ik zelf mijn moeder 9 jaar geleden ben verloren aan de gevolgen van nierkanker en het mooi had gevonden als er toen al zoiets bestond. Dan had ik iets moois gehad om aan mijn kinderen te laten zien van hun oma. Nu een goede vriend van ons te horen heeft gekregen ongeneeslijk ziek te zijn, heb ik hem bij jullie aangemeld en wordt er binnenkort voor zijn kinderen een mooie blijvende herinnering gemaakt.
18 donateurs
€ 224 ingezameld