Thumb a840f7952052c6b6d51f158638fba990a093cea4

Natasja Aitink van Remmerden

Ik collecteer omdat Mijn man ongeneeslijk ziek is en hij zijn zijn kinderen niet zal zien opgroeien. Het initiatief wat jullie hiermee neerzetten, dat mijn dochters als ze ouder zijn toch hun vader nog beter kunnen leren kennen vind ik geweldig.
7 donateurs
€ 160 ingezameld